Carla Bruni

Une enfant

|

Een meisje maar

Video afspelen

Op de melodie van Schumanns Wiegelied schreef Carla Bruni dit tergend langzame Une Enfant. De tekst doet vermoeden dat ze er maar een harde dobber aan heeft om volwassen te worden. Voor een zuchtmeisje kan ze allang niet meer doorgaan, ondanks haar zo kenmerkende, hese stemgeluid. Maar als kindvrouwtje kan ze nog wel een tijdje mee, deze madame femme-enfant….

Une enfant

Je suis une enfant
Malgré mes quarante ans
Malgré mes trente amants
Une enfant

Et je suis une fillette
Une pitchou, une belette
Les plumes des allouettes
Une filette

Mon fils conteste
Ma mère proteste
Mais moi j’me défends

Et je reste une enfant
Amoureuse de l’instant
Je me joues des tourments
Une enfant

Mon âme conteste
Ma peau proteste
Moi j’rêve de maintenant

Car je suis une enfant
Je tourne le dos au temps
Je veux une jupe au vent
Une enfant

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Een meisje maar

Ik ben een meisje maar
Van amper veertig jaar
Met minnaars hier en daar
Een meisje maar

Ik ben een eeuwig kind
Dat steeds opnieuw begint
En zich nooit eerst bezint
Een eeuwig kind

Mijn zoon schaamt zich
Mijn man beraamt zich
Maar ik zie – geen bezwaar

Ik blijf dus een meisje maar
Nog steeds na zoveel jaar
Verliefd door één gebaar
Een meisje maar

Mijn ziel bestrijdt me
Jouw huid verleidt me
Ik droom, was – het maar waar

Want ik ben een meisje maar
En ik zie geen gevaar
De wind speelt met mijn haar
Een meisje maar

Paroles:  

Carla Bruni

Musique: 

Robert Schumann

Vertaling:  

Inge Klinkert