Georges Moustaki

Le Métèque

|

Mijn zuidelijke smoel

Video afspelen

Er bestaan al zoveel vertalingen van Le Métèque, google er maar eens op. Jan Rot heeft ‘m ooit volledig hertaald als Leve de liefde en de lol. Hoe ouder het chanson, hoe groter de kans dat iemand zijn tanden er al eens in gezet heeft. Ik heb het ook gedaan, op mijn manier. ‘Métèque’ is een scheldwoord voor gastarbeider en Georges Moustaki, een Franse zanger van Grieks-joodse komaf, had het chanson geschreven voor Serge Reggiani. Die wees de tekst verontwaardigd van de hand, waarop Georges besloot ‘m zelf dan maar te gaan zingen. De rest is geschiedenis: eind jaren ’60 had hij er een wereldhit mee.

Le Métèque

Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec
et mes cheveux aux quatre vents
Avec mes yeux tout délavés
qui me donnent l’air de rêver,
moi qui ne rêve plus souvent
Avec mes mains de maraudeur,
de musicien et de rôdeur
qui ont pillé tant de jardins
Avec ma bouche qui a bu,
qui a embrassé et mordu
sans jamais assouvir sa faim

Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec
et mes cheveux aux quatre vents
Avec ma peau qui s’est frottée
au soleil de tous les étés
et tout ce qui portait jupon
Avec mon cœur qui a su faire
souffrir autant qu’il a souffert
sans pour cela faire d’histoires
Avec mon âme qui n’a plus
la moindre chance de salut
pour éviter le purgatoire

Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec
et mes cheveux aux quatre vents
Je viendrai ma douce captive,
mon âme sœur, ma source vive,
je viendrai boire tes 20 ans
Et je serai prince de sang,
rêveur ou bien adolescent
comme il te plaira de choisir
Et nous ferons de chaque jour
toute une éternité d’amour
que nous vivrons à en mourir

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Mijn zuidelijke smoel

Ik met mijn zuidelijke smoel
een joodse zwerver zonder sjoel
een Griekse herder met ruig haar
Ik met mijn ogen flets en loom
waardoor het lijkt alsof ik droom
terwijl ik zelden droom, ik staar
Ik met mijn handen van een schurk
een violist in witte jurk
die zoveel mensen heeft getild
Ik met mijn mond door drank geblust
die heeft gebeten en gekust
wiens honger nimmer is gestild

Ik met mijn zuidelijke smoel
een joodse zwerver zonder sjoel
een Griekse herder met ruig haar
Ik met mijn huid die roekeloos
de felle zomerzon verkoos
en elke rok in elk boudoir
Ik met mijn hart dat zoveel leed
waarvan ik nu haast niks meer weet
het maakte mij niet overstuur
Ik met mijn ziel die tot mijn spijt
geen kans heeft op de eeuwigheid
mij rest alleen het vagevuur

Ik met mijn zuidelijke smoel
een joodse zwerver zonder sjoel
een Griekse herder met ruig haar
k Zou je bevrijden als ik kon
mijn zielsverwant, mijn levensbron,
en drinken op jouw 20 jaar
Ik ben de prins van vlees en bloed
een dromer die jou dromen doet
zeg jij maar wie ik voor je ben
We maken dan van elke dag
liefde die eeuwig duren mag
waarin we leven tot het end

Paroles:  

Georges Moustaki

Musique: 

Georges Moustaki

Vertaling:  

Inge Klinkert