Richard Anthony

Et j'entends siffler le train

|

En toen hoorde ik de trein

Video afspelen

Een mooi chanson waarin met weinig woorden veel gezegd wordt is ‘Et j’entends siffler le train’ van de Franse zanger van Egyptische afkomst Richard Anthony. In de jaren ’60 maakte hij vooral furore met Franse covers van Amerikaanse hits zoals Peggy Sue, Let’s twist again en It’s my party. ‘Et j’entends siffler le train’ is een vertaling van ‘500 miles’ van de Amerikaanse folkzangeres Hedy West: ‘If you miss the train I’m on, you will now that I am gone, you can hear the whistle blow a hundred miles.’ Samen met Johnny Hallyday liet Anthony het Franse publiek kennismaken met andere muziekvormen dan het Franse chanson, zoals pop, folk en rock. De mengeling van deze stijlen wordt in Frankrijk yéyé genoemd. Het heeft Anthony geen windeieren gelegd: hij verkocht ruim 60 miljoen platen. Il a bien mené sa barque!

Et j'entends siffler le train

J’ai pensé qu’il valait mieux
Nous quitter sans un adieu
Je n’aurais pas eu le cœur de te revoir
Mais j’entends siffler le train
Mais j’entends siffler le train
Que c’est triste un train qui siffle dans le soir

Je pouvais t’imaginer
Toute seule abandonée
Sur le quai, dans la cohue des au revoir
Et j’entends siffler le train
Et j’entends siffler le train
Que c’est triste un train qui siffle dans le soir

J’ai failli courir vers toi
J’ai failli crier vers toi
C’est à peine si j’ai pu me retenir
Que c’est loin où tu t’en vas
Que c’est loin où tu t’en vas
Auras-tu jamais le temps de revenir

J’ai pensé qu’il valait mieux
Nous quitter sans un adieu
Mais je sens que maintenant tout est fini
Et j’entends siffler le train
Et j’entends siffler le train
J’entendrai siffler ce train toute ma vie
J’entendrai siffler ce train toute ma vie

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

En toen hoorde ik de trein

‘k Had er moeite voor gedaan
Zonder afscheid weg te gaan
Dat was beter voor ons twee had ik bedacht
Maar toen hoorde ik de trein
Maar toen hoorde ik de trein
’t Is een triest geluid, zo’n stoomfluit in de nacht.

Ik bedacht hoe je daar stond
Heel alleen op dat perron
Naar dat lege huis waar niemand op je wacht
En toen hoorde ik de trein
En toen hoorde ik de trein
’t Is een triest geluid, zo’n stoomfluit in de nacht.

‘k Rende bijna naar je toe
‘k Schreeuwde je nog bijna toe
Met veel moeite bleef ik staan en bleef ik stil
’t Is zo ver waarheen je gaat
’t Is zo ver waarheen je gaat
Heb je tijd wanneer je ooit terugkomen wil

‘k Had er moeite voor gedaan
Zonder afscheid weg te gaan
‘k Zag-nu mezelf als een volslagen idioot
En toen hoorde ik de trein
En toen hoorde ik de trein
En ik hoor die trein nog fluiten tot mijn dood
En ik hoor die trein nog fluiten tot mijn dood

Paroles:  

Richard Anthony

Musique: 

Hedy West

Vertaling:  

Inge Klinkert