Carla Bruni, Julien Clerc

Déranger les pierres

|

Onrust in mijn hart

Video afspelen

Toen ik Déranger les pierres voor het eerst hoorde, was ik er erg door geroerd. De Nederlandse woorden schoten me als vanzelf te binnen – dat is wat een goede Franse tekst die je ziel raakt met je doet. Carla Bruni schreef de tekst en zij weet met een paar goedgemikte woorden de weg te plaveien naar menig mannenhart. Julien Clerc is erg gecharmeerd van haar schrijfstijl: “Zij weet hoe mannen denken,” merkte hij ooit bewonderend op. Hij bracht het nummer uit op zijn album Ou s’en vont les avions? uit 2009. In de video zingen ze het nummer samen. En let vooral op hoe ze naar elkaar kijken… Des regards complices!

Déranger les pierres

Je veux mes yeux dans vos yeux
Je veux ma voix dans votre oreille
Je veux les mains fraîches du vent

Je veux encore le mal d’aimer
Le mal de tout ce qui est merveille
Je veux encore brûler doucement
Marcher à deux pas du soleil

Et je veux déranger les pierres
Changer le visage de mes nuits
Faire la peau à ton mystère
Et le temps j’en fais mon affaire

Je veux ton rire dans ma bouche
Je veux tes épaules qui tremblent
Je veux m’échouer tendrement

Sur un paradis perdu
Je veux retrouver mon double
Je veux l’origine du trouble
Je veux caresser l’inconnu

Et je veux déranger les pierres
Changer le visage de mes nuits
Faire la peau à ton mystère
Et le temps j’en fais mon affaire

Je veux mourir un dimanche
Au premier frisson du printemps
Sous le grand soleil de Satan

Je veux mourir sans frayeur
Fondue dans un sommeil de plomb
Je veux mourir les yeux ouverts
Le nez au ciel comme un mendiant

Et je veux déranger les pierres
Changer le visage de mes nuits
Faire la peau à ton mystère
Et le temps j’en fais mon affaire

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Onrust in mijn hart

Ik wil mijn stem zacht in je oor
Ik wil je ogen in mijn ogen
En koude handen van de wind

Ik wil de pijn van houden van
Die mij doet branden van verlangen
Ik wil je lippen op mijn wangen
Ik wil dat je me zoekt en vindt

Ik wil de onrust in mijn hart
En bloed dat wild kolkt in mijn aderen
Een streling die m’opeens verwart
En een scheut die elke spier verstart

‘k Wil dat je lach smoort in mijn mond
Ik wil je schouders die zo schokken
Ik wil je zacht en onverschrokken

In een verloren paradijs
Wil ik mijn evenbeeld ontdekken
Ik wil naar onbekende plekken
Ik wil met jou een geheim verbond

Ik wil de onrust in mijn hart
En bloed dat wild kolkt in mijn aderen
Een streling die m’opeens verwart
En een scheut die elke spier verstart

Ik wil op een zondag sterven
Als ik huiver in jouw armen
En w’ons warmen aan de zon

Ik wil sterven zonder angst
Terwijl ik slaap met open ogen
En zul je dan mijn tranen drogen
Oh als het zo toch ooit eens kon…

Ik wil de onrust in mijn hart
En bloed dat wild kolkt in mijn aderen
Een streling die m’opeens verwart
En een scheut die elke spier verstart

Paroles:  

Carla Bruni, Julien Clerc

Musique: 

Carla Bruni, Julien Clerc

Vertaling:  

Inge Klinkert