Charles Aznavour

Ça passe

|

't Gaat over

Video afspelen

Hoe rot je je ook voelt, het gaat altijd weer over. Dat weet je nog niet als het hele leven nog voor je ligt, maar wél als je zoals Aznavour in dit chanson al wat ouder bent – en inmiddels ook heel wat illusies armer. Want potverdorie wat had die dekselse meid hem een gemeen kunstje geflikt. Dat hij er tóch weer ingetrapt was! Nu moest hij haar zien te vergeten… Hij veegt de scherven van zijn gebroken hart bijeen en hoopt dat hij ooit weer tegen iemand ‘ik hou van jou’ kan zeggen.
Wat opvalt in dit prachtig chanson is de herhaalrijm op ‘Ça passe’ in combinatie met het strakke metrum, waardoor het allemaal zo lekker ritmisch en poëtisch klinkt. De vertaling heeft me heel wat hoofdbrekens gekost (met dank aan degene die via mijn site dit verzoeknummer indiende). Ik heb het rijmschema helaas wat geweld aan moeten doen, anders kreeg ik de tekst niet in het metrum of verloor het te veel van zijn oorspronkelijke betekenis. Charles me pardonne!

Ça passe

Ça passe
Un jour ce mal disparaîtra
Ça passe
Mon coeur peu à peu oubliera
La garce
Qui m’a joué
La farce
La comédie d’aimer
La parodie d’aimer

Ça passe
Viendra l’heure où ne tenant plus
En place
Je remonterai tout ému
La pente
Pour arracher vivante
De mes pensées L’absente

Ça passe
Je connaîtrai d’autres saisons
Vivaces
Réapprendrai d’autres chanson
Et même
Mes lèvres à nouveau rediront
Je t’aime je t’aime

Ça passe
Au fil du temps le feu brûlant
Se tasse
Un amour meurt, un autre prend
Sa place
Qui d’un revers de main cassant
Le chasse, l’efface
Ça passe

Et blême
Mes lèvres à nouveau rediront
Je t’aime, je t’aime

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

't Gaat over

’t Gaat over
Op-een dag is deze pijn voorbij
’t Gaat over
Dan zal ik haar vergeten zijn
Die rotmeid
Wat hadden wij
Een rottijd
Zij met d’r liefdesspel
Het werd een liefdeshel

’t Gaat over
Ik klauter wel weer uit het dal
Naar boven
Gelouterd ga ik verder met
Mijn leven
Het hoofd fier opgeheven
Haar uit mijn geest verdreven

’t Gaat over
’t Zal ooit voor mij weer zomer zijn
Betoverd
Zing ik een lied, een nieuw refrein
En moedig
Fluisteren dan mijn lippen weer
Mijn liefste, mijn liefste

’t Gaat over
Het vuur dat in mij brandt blijkt niet
te doven
Er komt weer liefde na verdriet
geloof me
De hand die streelt en weerstand biedt
verovert, betovert
’t Gaat over

Deemoedig
Fluisteren dan mijn lippen weer
Mijn liefste, mijn liefste

Paroles:  

Charles Aznavour

Musique: 

Charles Aznavour

Vertaling:  

Inge Klinkert