Julien Clerc

Assez, assez

|

Genoeg, genoeg

Video afspelen

Assez, assez komt van het album Julien uit 1997 en is van de hand van een van Julien Clercs vaste tekstschrijvers indertijd: David McNeal – de zoon van de beroemde schilder Marc Chagall. Toen ik de tekst hoorde, begreep ik er niet direct alles van maar ik had wel direct door dat het een leuk spel met woorden was. Ik hou d’r van!  Julien bezingt dat hij genoeg heeft van alles wat een mens bezeren kan en wenst zich een wereld waar de scherpe kantjes vanaf zijn, waarin niet meer geprikt, gestoken en verwond wordt. In zijn ideale wereld moet alles zo zacht en rond als ballonnen en hoepels zijn. En als de borsten van Sophie Marceau, dat dan natuurlijk weer ook. In de hertaling heb ik Nederlandse metaforen gebruikt – het is daardoor een tekst geworden die niet naar de letter maar wel in de geest van het chanson is geschreven.

Assez, assez

Assez de ces machins pointus
De tout c’qui blesse, de tout c’qui tu,
Couteaux, coupe-coupe et balles perdues
Assez de ces machins pointus
Assez, assez, assez, assez

Assez de ces machins qui griffent
Crampons de foot, bijoux Van Cleef
Tonton-macoutes, scouts à canifs
Assez de ces machins qui griffent
Assez, assez, assez, assez

Faut des ronds, faut des courbes
Des marchands d’marrons, rue Lecourbe
Faut des ballons, des cerceaux
Et les seins de Sophie Marceau
Assez, assez, assez, assez

Assez de ces machins qui piquent
Serpents-pythons et porc-épics
Du hérisson microscopique
Assez de ces machins qui piquent
Assez, assez, assez, assez

Faut des ronds, faut des courbes
Des marchands d’marrons, rue Lecourbe
Faut des ballons, des cerceaux
Et les seins de Sophie Marceau
Assez, assez, assez, assez

Bon, Cupidon est dispensé
Les abeilles et les crustacés
OK, mais pas les chiens dressés
Les pit-bulls et les verres cassés
Les cutters des cours de lycée
Les harponneurs de cétacés
Tout ce qui blesse, oh, c’est assez
Effacez tout, recommencez

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Genoeg, genoeg

Genoeg van alles wat verwondt
Vergeten mijnen in de grond
Verdwaalde kogels aan het front
Genoeg van alles wat verwondt
Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg

Genoeg van alles wat bezeert
Niets dat ons vanaf nu nog deert
Geen andere wang meer toegekeerd
Genoeg van alles wat bezeert
Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg

Maak alles zacht, maak alles rond
Zoals de maan, een kersenmond
Ballonnen dansend in de wind
De bolle wangen van een kind
Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg

Genoeg van alles wat ons raakt
Te harde woorden, zoete wraak
De scherpe kantjes, leedvermaak
Genoeg van alles wat ons raakt
Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg

Maak alles zacht, maak alles rond
Zoals de maan, een kersenmond
Ballonnen dansend in de wind
De bolle wangen van een kind
Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg

Nee, Cupido is vrijgesteld
Net als de bijtjes in het veld
Maar niet de spijker en de speld
De valse hond, de antiheld
Gebroken glas, een jachtpartij
Zet alles wat bezeert opzij
Dan is het morgen weer voorbij:
een nieuwe dag, een schone lei

Paroles:  

David McNeil

Musique: 

Julien Clerc

Vertaling:  

Inge Klinkert