Julien Clerc

Ce n’est rien

|

Het gaat voorbij

Video afspelen

Nauwelijks te doen, dit chanson van Julien Clercs meesterlijke tekstschrijver Etienne Roda Gil rijmend te vertalen. Het komt er in dit liedje op neer dat vrouwen gaan en komen als bootjes en duifjes die het dons meenemen uit je matras. Dat de liefde aan de ene kant niet zoveel om hakken heeft (Ce n’est rien) en aan de andere kant zo kwetsbaar is als een bloempje in een hagelbui of een vlot op de oceaan. Soms loop je op eieren, soms jubelt je hart – en dat is prima.

Nou ja, van zo dus ongeveer. Ik heb ‘m in grote lijnen en wat filosofischer vertaald en de subtiele woordspelingen uit de twee laatste coupletten gelaten voor wat ze zijn. Het is maar goed dat Roda Gil al dood is en Julien geen Nederlands begrijpt…:-) Tant mieux!

Ce n’est rien

Ce n’est rien
tu le sais bien le temps passe ce n’est rien
tu sais bien
elles s’en vont comme les bateaux et soudain
Ca revient
pour un bateau qui s’en va et revient
il y a mille coquille de noix sur ton chemin
qui coulent et c’est tres bien

Et c’est comme une tourterelle
qui s’eloigne a tire d’aile
en emportant le duvet qui etait ton lit un beau matin
et ce n’est qu’une fleur nouvelle
et qui s’en va vers la grele
comme un petit bateau frele sur l’océan

De songteksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de songteksten van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de songteksten te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Het gaat voorbij

Het gaat voorbij
Alles wat je ooit geluk bracht gaat voorbij
Net als wij
Op een dag herinnert niets aan jou en mij
Het gaat voorbij
Een roos verwelkt, een schip vergaat – net als wij
hier weer weggaan, vroeg of laat, het gaat voorbij
Ja ook aan jou en mij

Zoals de vogels, teruggekomen
om te nestelen in de bomen
met het dons uit jouw matras je wist het niet, had geen idee
Zoals de bloemen elk jaar bloeien
en hun honing laten vloeien
Zoals schelpen slijpen in de blauwe zee

Paroles:  

Etienne Roda Gil

Musique: 

Julien Clerc

Vertaling:  

Inge Klinkert